I denna blogg kommer jag att till diskussion ta upp frågor som jag tycker är viktiga för dressyrens utveckling. Det kan vara sådant som tävlingssystem med utformande av program och klasser. Utbildning av tränare och domare. Bedömningssystem och utformande av program och protokoll. Kort sagt frågor som berör oss alla som ägnar oss åt denna sport. Det är viktigt att dessa frågor diskuteras öppet så att de aktivas synpunkter kommer fram till dem som skall bestämma. Det är inte säkert att alla förslag är realistiska eller möjliga att genomföra men det är ändå viktigt att de framförs. En levande debatt ger näring till en sport, som annars riskerar att förflackas. Vi har en fin tradition att slå vakt om när det gäller dressyrens status och för den är vi alla ansvariga. Jag kommer snart att publicera mitt första inlägg.

Väl mött!

Annons