Konsekvensanalys

Tidigare lade Dressyrkommittén det mycket välkomna förslaget att kvalet till MsvB skall ändras och att MsvC skall ersättas av MsvB:1. Det har nu nått mina öron att detta skall skjutas upp till 2021 och att man då skall bestämma om det överhuvudtaget skall ske. Vems beslut detta än är måste det i högsta grad ifrågasättas. Vid samtal med tränare och domare ute i landet framstår tydligt hur missnöjda man är med detta s.k. ”kval”. Nuvarande system leder till försämrad kvalitet på medelsvår nivå och lurar ryttare att tro att de är mogna för något som de inte är. Ställer också tränare inför problem att förklara för ryttare varför de inte bör starta i en högre klass trots att de ”kvalat” till den. Man måste fråga sig om beslutsfattarna har hört talas om begreppet ”konsekvensanalys”. Och i så fall på vilka grunder man gör denna analys. Man får verkligen hoppas att det inte är ekonomiska skäl som avgör. Att man befarar att ett hårdare kvalsystem skulle minska antalet starter och hellre stimulerar mängd än kvalitet. Antalet starter har totalt sett i år minskat avsevärt och man borde kanske undersöka vad orsakerna till detta kan vara. Det kan hända att högre kvalitet skulle locka till fler starter.

Annons