Bekännelse

Eftersom jag har fått frågor om varför jag slutat att publicera min blogg kan jag ge följande förklaring. Jag är fortfarande intresserad av att träna ryttare och hästar enligt den klassiska dressyrens både gamla och moderniserade principer. Genom införandet av halvbetyg har däremot tävlingsbedömningen övergått mer från kunskap till tyckande vilket gjort den för mig ganska ointressant. Eftersom vårt tävlingssystem bygger på addering av ett stort antal bedömningsgrupper får dessa ”odefinierbara” betyg för stort inflytande för att ge ett i mina ögon relevant resultat.

Annons